logo
0232 453 53 01

         Haberler

OKULUMUZDA İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

 

 

 

EÄlenceyle farkındalık yaratmayı amaç edinen Özge ve Müge Göbel kardeÅler Ä°zmir’de bir ilki gerçekleÅtiriyor. 27 yaÅındaki ikizler, anaokulu çocuklarına iÅaret dili eÄitimi veriyor

 

 

Özge ve Müge Göbel… Türkiye onları Kalbimizin Ritmi Ä°Åitme Engelliler Dans Grubu’yla tanıdı. Ä°kiz kardeÅlerin macerası 2009 yılında KarÅıyaka’daki iÅitme engelliler okulunun önünden geçerken baÅladı. KardeÅlerin dikkatini okulun kapısında bekleyen ve iÅaret dili ile iletiÅime geçen bireyler çekti. Bunun üzerine okula girerek iÅitme engellilerle ve eÄitmenlerle tanıÅan Özge ve Müge Göbel, iÅaret dilini öÄrendi.

 

 

KardeÅler sonrasında iÅitme engellilerden oluÅan Kalbimizin Ritmi Ä°Åitme Engelliler Dans Grubu’nu oluÅturdu ve engellilerin hoparlörlere dokunarak ritimle dans etmelerini saÄladı. Olmaz denileni yapmakta öncü olan ve baÅarıyla seslerini duyuran 27 yaÅındaki ikizler, bir kez daha ilke imza attı. Buca Koop’ta faaliyet gösteren Sevgi DuraÄı Anaokulu’nda 4-6 yaÅ arasındaki 80 öÄrenciye iÅaret dili eÄitimi veren Özge ve Müge Göbel Ä°zmir’de bir ilki daha gerçekleÅtirdi.

 

‘ÅARKI, DANS VE MASALLA EÄÄ°TÄ°M’

Ä°Åaret dili eÄitimini bir ders gibi deÄil de Åarkı, dans ve masalla verdiklerini söyleyen Özge Göbel, “Proje deyip küçümsememek lazım. Çünkü projelerin bir süresi vardır. Bizimkisi artık Ä°ngilizce, jimnastik gibi bir ders. Bir ana sınıfında Ä°ngilizce varsa yabancı dil olarak kesinlikle iÅaret dili de olmalı. Çocuk okul içinde Ä°ngiliz çocukla karÅılaÅmayacak ama bir iÅitme engelliyle karÅılaÅacak. Ä°Åaret dili bilmeyen çocuk iÅitme engelliyi gördüÄü zaman korkup tedirgin olacak. Hasta mı? Neden konuÅmuyor? Dili mi yok? diye düÅünecek, birçok tedirginliÄi oluÅacak. Burada iÅaret dili eÄitimi almıŠöÄrenciler günlük hayatlarında ya da eÄitim hayatlarında iÅitme engelli biriyle karÅılaÅtıÄında korkmayıp bilinçli olacak. Her iki tarafta iletiÅim güçlüÄü çekmeyecek” dedi.

 

 

‘EÄLENÄ°RKEN ÖÄRENÄ°YORLAR’

Ä°Åaret dili nedir? Ä°Åitme engelli kime denir? Sorularının cevaplarını eÄlenerek öÄrettiklerini anlatan Müge Göbel ise, “Ä°nsanlar nasıl farklı göz renkleriyle ya da ten renkleriyle doÄabiliyorsa aynı Åekilde iÅitme engelli de öyle doÄuyor. Sen duyuyorsun, evet çok Åanslısın ama duymayan kiÅilerde var. O yüzden bizden Åanssız doÄan ya da hayatlarını Åanssız devam ettiren kiÅiler için bu dili öÄrenmemiz gerektiÄi bilincini aÅılıyoruz” diye konuÅtu.

‘ÇOCUKLAR SEVEREK ÖÄRENÄ°YOR’

Derse iÅitme engelli birini getirdiklerini söyleyen Müge Göbel, “Çocuklar hiç korkmadı. BaÅta ‘Neden konuÅmuyor? Dili mi yok?’ dediler. Bunları sebepleriyle anlatıp örnekle gösterince çocuklarda farkındalık duygusu daha iyi oturdu. O dersten sonra iÅaret diline karÅı daha da istekli oldular. Çocukların beyni boÅtur. Biz üniversitede de ders veriyoruz ama gençlerin akıllarında bir sürü soru olduÄu için çocuklara göre daha az verim alıyoruz. O yüzden bütün dilleri kapma özellikleri var. Buradaki 80 öÄrenci bir Ä°ngiliz ile nasıl anlaÅabilirse aynı Åekilde iÅitme engelli biriyle de anlaÅabilir” dedi.

 

 

Ä°zmir’de ki hemen hemen her anaokuluyla iletiÅime geçtiklerini ancak olumsuz dönüÅler aldıklarını söyleyen Müge Göbel, “KeÅke Sevgi DuraÄı Anaokulu dıÅında birçok anaokulu ile anlaÅabilsek. Biz neredeyse bütün anaokullarını aradık hep olumsuz yanıtlarla karÅılaÅtık. Farkındalık yaratmamız gerekiyor” dedi.

 

 

 

‘80 ÇOCUK Ä°ÅARET DÄ°LÄ° BÄ°LÄ°YOR’

Okul öncesi öÄretmeni ve Sevgi DuraÄı Anaokulu Sahibi TuÄba Åen, projenin önemine dikkat çekti, “1.5 yıl önce Jimnastik öÄretmenimiz aracılıÄıyla Özge ve Müge hanımla tanıÅtım. Ä°yi ki de tanıÅtık. Çok güzel bir projeye imza attık. Bu anaokulu benim çocukluk hayalimdi. Özge ve Müge hanımla iÅaret dili projesini gerçekleÅtirerek bu hayali taçlandırmıŠolduk. 4-6 yaÅ arası yaklaÅık 80 öÄrencimiz proje kapsamında eÄitim alıyor. Çocuklarımız öÄretmenlerini çok seviyor. Velilerimizden o kadar güzel tepkiler alıyoruz ki ‘ÇektiÄiniz videoları bize de verir misiniz biz de öÄrenelim’ diyorlar. Geçen yıl 3 sınıfla baÅladık, velilerin yoÄun isteÄi üzerine bu yıl 3 yaÅ hariç bütün sınıflarımız iÅaret dili eÄitiminden faydalanıyor. Çok da hızlı öÄreniyorlar. ÖÄretmenlerimiz de öÄreniyor çocuklarımızla birlikte. Bu okul var olduÄu sürece projemiz devam edecek” dedi.

 

 

‘YENÄ° PROJELER VAR’

Yeni projelere de her zaman açık olduklarını dile getiren Åen, “Ä°Åitme engelli öÄrencileri okulumuza almayı istiyoruz.  Bizde çocuklarımızla birlikte iÅitme engellileri ziyaret etmek istiyoruz. Çocuklarımıza bir farkındalık kazandırdıÄımıza inanıyoruz. Åu anda okulumuzda iÅitme engelli bir öÄrenci eÄitim alsa diÄer çocuklarımızla çok güzel bir Åekilde iletiÅim kurabilir. Sadece çocuklarımız deÄil öÄretmenlerimiz ve personelimiz de iÅaret dili biliyor” ifadelerini kullandı

 
HIZLI MENÜLER
 Hakkımızda
 Foto Galeri
 Yemek Menüsü
 Online Kayıt
 İletişim
 
NELER YAPIYORUZ?
 Yaz Okulu
 Akıl Oyunları
 Hergün İngilizce
 Basında Biz
 Organik Beslenme
BİZE ULAŞIN
 1413 Sokak No:10/A-B Buca Koop. Buca - İzmir
 0232 453 53 01
0555 596 21 08
 info@sevgiduragianaokulu.com
© 2015 | Özel Sevgi Durağı Anaokulu